Loading

arrow_left
arrow_right

A kezdésig hátralévő idő:

{"animation":"smooth","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"1.2","backgroundcolor":"#313332","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#e3be32","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#e3be32","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#e3be32","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#e3be32","days_text":"Nap","hours_text":"\u00d3ra","minutes_text":"Perc","seconds_text":"M\u00e1sodperc"}

A rendezvény fővédnöke:

 • Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár

A rendezvény védnökei: 

 • Filóné Ferencz Ibolya Bonyhád város polgármestere
 • Dr. Marcsek Sándor r. ezredes rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

Miről szól a Hősök Napja?

Emlékezés és tisztelgés
Rendezvényünkkel az elmúlt korok hősei előtt kívánunk tisztelegni. A jövő nemzedékeit bevonva tápláljuk emlékük örök lángját.
Hagyományőrzés
Különböző történelmi korok katonai hagyományait, szokásait tárjuk látogatóink elé, hű képet festve őseinkről.
Gyermeknapi programok
Önfeledt gyermeknapi szórakozás népi játékokkal és vetélkedőkkel, a család minden tagjának.
Közösség
Találkozási pontot biztosítunk minden katonai hagyományőrző számára, határon innen és túl.

A magyar katonák emlékére!

Ebből a videóból megtudhatod, hogy miről szól a Hősök Napja.

 

A Hősök Napja mint ünnep

A hősi halottak előtti tisztelgés igénye az első világháború idején fogalmazódott meg először, hiszen a magyarság addig soha nem látott emberáldozatot hozott, így sokan vélték úgy, hogy az elesett százezrekre megkülönböztetett módon kell megemlékezni.

Először 1915-ben báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy tett javaslatot arra, hogy minden település – lehetőségeihez mérten – állítson kőemléket a világháborúban elesett hősei emlékére. Ezzel a kezdeményezéssel gróf Tisza István miniszterelnök is azonosult, az ő előterjesztését a képviselőház az 1917. évi VIII. törvénycikkben emelte jogerőre. Ennek köszönhetően kezdték meg a hősi emlékművek felállítását, melyek még ma is láthatóak országszerte. Ezt követte az 1924. évi XIV. törvény:

„A nemzet a jövő nemzedék okulására és a hősi halottainak dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja.”

/1924. XIV. Tc./

A törvénybe iktatott ünnepet a második világháború után, a kommunista diktátorok eltüntették a magyar naptárból, de még az emberek emlékezetéből is, amely a rendszerváltozást követően került ismét vissza a köztudatba. 2001. június 19-én fogadta el a Parlament a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló törvényt, amely napra pontosan 10 évvel azután történt, hogy az utolsó szovjet katona is kivonult hazánkból. Azóta ismét minden évben megrendezésre kerül, mint politika-mentes ünnep, amely alapvetően a megemlékezést szolgálja. Most már minden történelmi kor magyar hősi halottainak adózunk, és bízunk abban, hogy a Hősök sírjai Hazává avatják az országot.

1924. évi XIV. törvénycikk

az 1914/1918. évi világháború hősi halottai emlékének megünnepléséről

1. § A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nemzedékek örök okulására és hősi halottaink dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot – mint a „Hősök emlékünnepét” – a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli.

2. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe; végrehajtásáról a minisztérium gondoskodik.

2001. évi LXIII. törvény

A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről

A magyarság hosszú, nehéz történelme során, különösen a honfoglalás és Szent István király ezer esztendővel ezelőtt történt államalapítása óta a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve vállalt vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam. A Magyar Köztársaság Országgyűlése kötelességének érzi, hogy tisztelettel adózzék azok emléke előtt, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért. Emlékük megörökítésére, a ma élő és a jövő nemzedékeknek példájuk felmutatására a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése – tisztelettel adózva a hősök emléke előtt – a haza szabadságáért és függetlenségéért, a nemzet fennmaradásáért küzdött hazafiak emlékét e törvényben megörökíti.

2. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánítja.

3. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése kifejezi azon meggyőződését, hogy az állami szervek, a helyi önkormányzatok, az egyházak, a társadalmi szervezetek, a magyar nemzet fiai és leányai minden évben, a Magyar Hősök Emlékünnepén méltó megemlékezés keretében leróják hálájukat és kegyeletüket az elmúlt ezredév magyar hőseinek.

4. § (1) A Magyar Köztársaság Országgyűlése elismeréssel adózik az elődöknek, akik a budapesti Hősök terén a Millenniumi Emlékmű és a Hősök Emlékköve felállításával méltó emléket állítottak a Haza megmentőinek, megtartóinak és hőseinek.

4. § (2) A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Millenniumi Emlékművet és a Hősök Emlékkövét nemzeti emlékhellyé nyilvánítja.

4. § (3) Felhatalmazást kap a Fővárosi Közgyűlés, hogy a budapesti Hősök tere közterület-használati rendjét rendeletben oly módon szabályozza, hogy a tér köznapi, ünnepi, idegenforgalmi és protokolláris használati módja összhangban álljon a tér műemléki védettségével, a nemzeti emlékhely szellemével, továbbá kifejezésre juttassa a nemzet kegyeletét hősei iránt.

5. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Szabadtéri koncertek

A Köztársaság Bandája koncert a Hősök napján, Bonyhádon.

 

Időpont: 2017.05.26. (Péntek) – 19:00

Punnany Massif szabadtéri nagykoncert a Hősök napján, Bonyhádon.

 

Időpont: 2017.05.26. (Péntek) – 21:00

BeatKOHO koncert a Hősök napján, Bonyhádon.

 

Időpont: 2017.05.26. (Péntek) – 23:00

Nagy Feró és a Beatrice szabadtéri nagykoncert a Hősök napján, Bonyhádon.

 

Időpont: 2017.05.27. (Szombat) – 21:00

AB/CD zenekar

 

Időpont: 2017.05.27. (Szombat) – 18:30

 

logo3

ABS zenekar

 

Időpont: 2017.05.27. (Szombat) – 23:00

 

abs

Katonai hagyományőrzők

A rendezvény fő programcsoportját hadtörténeti bemutatók alkotják, ahol az ország számos pontjáról érkező katonai hagyományőrző egyesületek az általuk épített táborokban várják a különböző történelmi korszakok katonai felszereléseinek és fegyvereinek kedvelőit.

Honfoglalás kora
Ete Népe Történelmi Egyesület
Az egyesület célja a IX-XI. századi kultúra ápolása, bemutatása, így csapatukban megtalálható a honfoglaló magyarok, avarok és más sztyeppei népek által képviselt, rekonstruált viseletek, fegyverek és használati eszközök. Kiemelt figyelmet fordítanak a korabeli hadviselés elsajátítására és bemutatására. Szeretnék, ha az érdeklődők testközelből szemlélhetnék meg ezen népek mindennapi életét, szokásait, küzdelmeiket, hogy egy hitelesebb történelmi kép alakuljon ki bennük az említett korszakokról.
Mátyás Király kora
Fekete Sereg Lovagrend
A 2004-ben alapított kaposvári Fekete Sereg Lovagrend célja a reneszánsz kor hagyományainak, harcászati szokásainak megőrizése, s azok megismertetése a jelen generációival. Íjászbemutatójuk mellett, nagy érdeklődés övezi a mai hadviseléstől teljesen különböző kardforgatást. A pengék csattanása, a vértek rezdülése, az íjak suhanása korosztálytól függetlenül mindenki figyelmét leköti.
Szabadságharc kora
Rády József Huszárbandérium
Hazánkban nagy hagyománya van a huszároknak, hiszen tőlünk származik a világszerte ismert könnyűlovassági fegyvernem ezen formája. A Hősök Napja Fesztivál alkalmából a kiváló kardforgató olimpikon nevét viselő Rády József Huszárbandérium tagjai is tiszteletüket teszik rendezvényünkön.
XX. század
Botond Veterán Egyesület
Az egyesület Pécs, és a Dél-dunántúli régió katonai veterán jármű tulajdonosainak, és katonai hagyományőrzőinek összefogására alakult. Hőseink előtt katonai tisztelet adás, hadi játék és felvonulás formájában adóznak. A Hősök Napja Fesztivál számos élőszereplős műsorszáma mellett veterán katonai járműkiállításukkal lehetőséget biztosítanak a technika szerelmeseinek a részletekben való elmélyülésre.
XX. század
Had és Kulturális Egyesület
Minden tárgynak története van, az elhagyott hadifelszerelések egykori gazdái azonban már nem tudnak mesélni. Mégis a leletek szóra bírását tűzte ki céljául a Had és Kulturális Egyesület. Egy csatamezőn hagyott tárgyat kézben fogva, azt testközelből szemlélve, néha beszédesebbé válik magának az ütközetnek a története, mintha csak az arról szóló könyvet lapoznánk. Múltunk megismerése nélkül nincs jövőnk!
XX. század
II. Világháborús Amerikai Katonai-Polgári Hagyományőrző RKE
A csapat elhivatottan őrzi a II. világháborús amerikai és angol katonai hagyományokat, eredeti és korhű egyenruhák, felszerelések viselésével és az érdeklődők részére való bemutatásukkal. Kiállításaik alkalmával a nézők elé varázsolják az 1940-es évek nyugati szövetségeseinek katonai kultúráját, rendszeresített eszközeik ismertetésével.
XX. század
Dabas S.A.S.
Dabas S.A.S a brit speciális alakulat, a Special Air Service hagyományait ápolja, melynek egységei az 1991-es öbölháborúban mélyen az ellenség vonalai mögött hajtották végre küldetéseiket. Az egyesület megjelenésével ezt a koraszakot, az S.A.S által rendszeresített korhű felszerelést, használati tárgyakat, járműveket szeretné bemutatni, szívesen válaszolva az érdeklődők kérdéseire.
XX. század
Tengerészgyalogos Baráti Kör
Az öreg kontinens határain jócskán túllépve, a késői 20. századba a repít minket az Amerikai Tengerészgyalogságot minden részletében hitelesen megjelenítő Baráti Kör. Az USA külpolitikai csizmájaként az elmúlt évtizedekben a világ számos pontján bevetett egységek mozgását, taktikáját Airsoft bemutató és szituációs lövészet keretében tárják elénk az egyesület tagjai.
arrow_left
arrow_right
Ete Népe Történelmi Egyesület
Honfoglalás kora
Fekete Sereg Lovagrend
Mátyás Király kora
Rády József Huszárbandérium
Szabadságharc kora
Botond Veterán Egyesület
XX. század
Had és Kulturális Egyesület
XX. század
II. Világháborús Amerikai Katonai-Polgári Hagyományőrző RKE
XX. század
Dabas S.A.S.
XX. század
Tengerészgyalogos Baráti Kör
XX. század

Gyermeknap

Az állami szervek mellett sport és kulturális egyesületek szórakoztatják a gyermekeket.

A Honvédség Kapuja
Magyar Honvédség Tolna Megyei Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnoksága
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézi lőfegyverek, ruházat valamint egyéb katonai eszközök bemutatása. A magyar fiatalok figyelmének felhívása a hazaszeretetre és annak szolgálatára, valamint a katonai pálya bemutatása minden érdeklődő számára. A hazáért mindhalálig!
Rendőrségi bemutatók
Bonyhádi Rendőrkapitányság, Szekszárdi Rendőrkapitányság, Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési- baleset megelőzési valamint bűnügyi technikai bemutató (Bonyhádi RK, Szekszárdi RK)
Motoros rendőrök, kutyás bemutató (Tolna Megyei RFK)
Börtönőr kiállítás
Tolna Megyei Büntetés Végrehajtási-intézet
A szekszárdi börtönőrök segítségével betekintést nyerhetünk az általuk használt kézi lőfegyverek tárházába, valamint a régmúlt és a jelen fogva tartási eszközeiből láthatunk kiállítást, melyek között rabruha és a rabok által készített trükkös tárgyak kerülnek bemutatásra. A rabszállító teherautó valamely cellájában eltöltött néhány perc rávilágít a szabadságunk szépségére és a törvények betartásának fontosságára.
Tűzoltó bemutató
Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Bonyhádon 1870 körül mondták ki a Tűzoltó Egylet szervezésének szükségességét, ami 1874. április 1.-én alakult meg. Feladataink: Tűzmegelőzési és tűzvédelmi hiányosságok megoldása, tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása. A fesztiválon bemutatásra kerül egyik tűzoltóautónk, felszereléseink illetve habpartyval készülünk a gyerekeknek.

Mentő bemutató
Mentőszolgálat Bonyhád
A környező településekkel együtt közel 30.000 ember ellátást biztosítja a városban lévő „A” típusú mentőállomás, ahol az Országos Mentőszolgálat két szállító mentőautója teljesít szolgálatot. A fesztiválon az esetkocsi, valamint annak életmentő felszerelése kerül bemutatásra. Szeretnénk felhívni a látogatók figyelmét az életmentés fontosságára, melynek gyakorlati alkalmazását egy élethű bábun lehet kipróbálni.
image
Ládamászás
Dobogó Természetjáró és Hegymászó Egyesület
Turista és hegymászó barátok alapították a Dobogó Egyesületet, akiknek célja természetjárás mint életforma, valamint a hegymászás, és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése. Fesztiválunkra a következőkkel készülnek: rekeszmászás, természetjáró pálya családok és gyermekeik részére, óriás hinta, egyensúlyozó pálya.
Íjászat
Mecsek Íjász Egyesület
Őseink kűzdőszelleméhez az egészséges életvitelen, a környezettel harmonizáló, aktív életmódon keresztül vezet az út. A mecseki erdőkben otthonosan mozgó Mecsek Íjász Egyesület a méltán híres magyar íjász hagyományok megőrzése, továbbadása mellett környezet és természetvédelmi programok aktív közreműködője. Fesztiválunk résztvevőjeként lehetőséget biztosít az íjászat szépéségnek megismerésére és annak a gyakorlatban való kipróbálására, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
image
Tájfutás
Fehérlófia Sportegyesület
Hisszük és valljuk, hogy a sport életforma, és hogy a sportoló ember az élet minden területén nagyobb teljesítményre képes, mint az, aki nem sportol. Egyesületünk küldetésnek tekinti a sport értékeinek közvetítését, a sport által nyújtott élmények és előnyök eljuttatását minél több emberhez. A gyerekek számára tájfutó pályával készülünk, ahol a számítógép véletlenszerűen sorsolja ki a pálya nyomvonalát, melyet a legrövidebb időn belül kell teljesíteni ahol az eltelt időt a számítógép jelezi. Csalás és sumákolás kizárva.
Népi játékok
Hangya - Banda Ifjúsági Egyesület Kaposmérő
Az egyesület célja a nemzetet éltető hagyományok, szokások, játékok megismertetése, átadása, az óvodás és iskolás generációk számára, úgy, hogy ezekről pozitív élményeket szerezzenek és ezáltal hiteles, követendő mintát kapjanak. A néphagyományokhoz kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével hatnak, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Nem csak érzelmi, hanem az összetett személyiségfejlődés elősegítői.
image image
arrow_left
arrow_right
Magyar Honvédség Tolna Megyei Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnoksága
A Honvédség Kapuja
Bonyhádi Rendőrkapitányság, Szekszárdi Rendőrkapitányság, Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendőrségi bemutatók
Tolna Megyei Büntetés Végrehajtási-intézet
Börtönőr kiállítás
Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tűzoltó bemutató
Mentőszolgálat Bonyhád
Mentő bemutató
Dobogó Természetjáró és Hegymászó Egyesület
Ládamászás
Mecsek Íjász Egyesület
Íjászat
Fehérlófia Sportegyesület
Tájfutás
Hangya - Banda Ifjúsági Egyesület Kaposmérő
Népi játékok

Programok

A katonai hagyományőrzők bemutatói nincsenek időponthoz kötve, kültéri programok esetén egyes műsorszámok megrendezése az időjárás függvényében történik. A lista tájékoztató jellegű, a változtatás jogát fenntartjuk.

Látogatói szabályzat

A Hősök Napja Fesztivál, a továbbiakban rendezvény, szervezője: a Bonyhádi Airsoft Sportegyesület, a továbbiakban szervezők, az alábbi szabályok betartására hívják fel a kedves látogatóink figyelmét.Szervezők adatai: Bonyhádi Airsoft Sportegyesület, 7150 Bonyhád, Piac Tér 3. Adószáma: 18868261-1-17, Cégbírósági bejegyzés száma: 1700/PK.60092/2008

Bankszámla száma: 50300044-15100412, Elérhetőségei: www.hosoknapja.hu

E-mail: info@hosoknapja.hu, Tel.: +3630/662-60-64

 1. Jegyvásárlás: Jegyek vásárlására elővételben és a rendezvény helyszínén a pénztáraknál van lehetőség. A helyszíni jegyvásárlást vagy az elővételi jegyek érvényesítését követően a látogatók karszalagot kapnak, amivel az aznapra érvényes karszalaggal szabadon ki-be járhatnak a rendezvény területéről. A belépőjegy megváltása hozzáférést biztosít minden, a rendezvény területén zajló programhoz. A rendezvényen belül egyéb anyagi költséggel járó kiállítás, műsorszám nem kerül megrendezésre. A belépőjegy ára nem tartalmazza a helyszínen történő étel és italfogyasztást és az egyéb vásárlást, valamint a fizetős szolgáltatások költségeit. A szombaton vásárolt belépőjegyek vasárnapra is érvényesek.
 2. Belépés: A belépésre jogosító karszalag csak és kizárólag sértetlen állapotban, csuklón viselve érvényes! A rendezvény területén a karszalag viselése kötelező. Azon látogató, aki a karszalagot nem viseli, illetve az általa viselt karszalag sérült, a rendezvény területéről a szervezők eltávolítják. A rendezvény területére csak gyalogosan, a kijelölt kapukon lehet be- és kilépni.
 3. A belépés ingyenes: A 14. év alatti gyermekeknek a belépés a rendezvény teljes ideje alatt ingyenes, amit a gyermekek csak felnőtt felügyeletében vehetnek igénybe. Iskolás gyermekek esetén a diákigazolvány felmutatása szükséges. Szombaton és vasárnap a Honvédség, a Rendőrség, Büntetés Végrehajtás, Tűzoltóság, Mentők dolgozói részére a belépés ingyenes. Az ingyenes belépést csak érvényes testületi igazolvány felmutatása mellett vehetik igénybe. Mozgássérült, vak és siket személyek a rendezvényt ingyenesen látogathatják, amennyiben a fogyatékosságukat a megfelelő okmánnyal igazolják.
 4. Parkolás: A rendezvény területére gépkocsival behajtani tilos! Parkolni csak a kijelölt parkolóban lehet. A parkolás ingyenes. A parkoló nem őrzött.
 5. Magatartás: Erős alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személyek a rendezvény területére nem léphetnek be, illetve onnan a szervezők eltávolítják és belépőjegyét érvénytelenítik. A rendezvény területéről azokat a személyeket, akik rendbontást követnek el, viselkedésükkel-ruházatukkal megbotránkoztatást keltenek, vagy olyan viselkedést tanúsítanak, amivel mások testi épségét veszélyeztetik, a rendezvény szervezői vagy az általuk megbízott biztonsági személyzet eltávolítják és belépőjegyét érvénytelenítik és a rendezvényről végleg kitiltják.
 6. Tilos behozni: A rendezvény területére szúró-, vágó eszközt, lőfegyvert, robbanószert, pirotechnikai eszközt és egyéb mások testi épségét veszélyeztető eszközöket behozni tilos.
  A rendezvény területére kutyát és egyéb háziállatot behozni szigorúan TILOS.
 7. Média: A látogatók tudomásul veszik, hogy a rendezvényről hang és képfelvételt készíthetnek a szervezők, ennek megfelelően a látogató a rendezvényen történő részvétellel hozzájárul arcának, megjelenésének rögzítéséhez és esetleges közléséhez.
 8. Belépni Tilos: A kordonnal elkerített területre Belépni Tilos és Életveszélyes! Közlekedni csak a kijelölt terülten lehet. A szervezők utasításait a látogatók kötelesek betartani.
 9. Vészhelyzet esetén: Amennyiben a rendezvény kiürítését a szervezők vészhelyzet-katasztrófahelyzet esetén elrendelik és azt a színpadi hangszórókon keresztül bemondja,  a látogató köteles azonnal a kijelölt kijáratokon a rendezvény területét elhagyni.10. Felelősség: A szervezők nem vállalnak felelősséget a rendezvény területén őrizetlenül hagyott, vagy elveszített értéktárgyakért. Kérjük, a talált tárgyakat a főbejárat jegypénztáránál adják le, az elveszett tárgyaikat pedig ugyanitt keressék! A rendezvényen bemutatott valamennyi technika használata, valamint a programokon való részvétel a látogatók saját felelősségére történik. Amennyiben a látogató ezen szabályzatnak bármely pontját nem tartja be, a látogató személyét ért sérülésekért, anyagi károkért a szervezők nem vállalnak felelősséget. Szervezők nem vállalnak felelősséget a nem az Ő hibájukból adódó balesetekért, kórházi ellátásért, gépjárművekben történt károkozásért, értéktárgyakban keletkezett károkért, továbbá a rendezvény teljes időtartama alatt megtekinthető produkciók színvonaláért.
 10. Tilos a rendezvényen: Tilos a rendezvény területén engedély nélküli szórólapozás illetve egyéb reklámtevékenység folytatása, valamint tilos az engedély nélküli árusítás, standépítés.

A rendezvény teljes területén a tűzgyújtás, grillezés, főzés csak az arra kijelölt helyen a szervezők engedéllyel lehetséges.

Figyelem: A rendezvény politikamentes. A rendezvény teljes ideje alatt Tilos bármely politikai párt eszméinek, ideológiájának vagy céljainak terjesztése, valamint reklámozása. Tilos a szélsőséges ideológiák hangoztatása és terjesztése.

Tilos a rendezvény látogatóit és minden egyéb résztvevőjét, vallási vagy egyéb felekezetbe történő agitálása.

A rendezvényen található önkényuralmi jelképek csak és kizárólag a hiteles történelmi tájékoztatás, valamint ismeretterjesztő és oktatási céllal kerülnek bemutatásra.

Egyéb rendelkezések: A látogató köteles a számára kifüggesztett Látogatói Szabályzatot elolvasni, az abban foglaltakat betartani. A jegy és a karszalag megvásárlásával a látogatók tudomásul veszik és elfogadják a rendezvény teljes időtartamára vonatkozó Látogatói Szabályzatot. A szervezők fenntartják a jogot, hogy a Látogatói Szabályzat megszegőit kikísérjék, vagy végleg kitiltsák a rendezvényről! Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadóak. Szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.

Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kíván a rendezvény szervezője,  a Bonyhádi Airsoft Sportegyesület !

Programok megjelenítése
Programok megjelenítése
Programok megjelenítése

Kedvezmény:
Szombaton és vasárnap a belépés ingyenes a katonáknak, rendőröknek, börtönőröknek, tűzoltóknak, mentősöknek, valamint a 14-év alatti gyermekek részére. A kedvezményes belépést csak érvényes testületi igazolvány és diákigazolvány felmutatásával lehet igénybe venni!

 

Ajándék:
A szombaton vásárolt belépőjegyek vasárnapra is érvényesek.

 

Megjegyzés:
A parkolás ingyenes.

 

Felhívás:
A Hősök Napja Fesztivál teljes ideje alatt karszalagos beléptetés van érvényben. A rendezvényen csak sértetlen állapotú, csuklón viselt és az aznapra érvényes színű karszalaggal lehet részt venni. Az aznapra érvényes karszalaggal rendelkező vendégeink bármikor elhagyhatják a rendezvény területét, majd később visszatérve nem kell ismét belépőt vásárolniuk. Érvényes karszalaggal ingyenesen lehet részt venni minden, a Hősök Napja Fesztivál területén található kulturális, sport, hagyományőrző, játék, koncert és egyéb programon. Sérült vagy érvénytelen színű karszalaggal a rendezvény nem látogatható.

Kövesse a Hősök útját Facebook-on is!
Naprakész információk a fellépőkről, műsorszámokról és minden, a rendezvényt övező dologról. Ne maradjon le semmiről!

Helyszín

A 15 hektáros rendezvényi terület Bonyhád város déli részében, a 6-os számú főút mentén, a 159-es km kőnél található. Dél felől Pécs irányából jobbra, északról Szekszárd felől balra közelíthető meg. A rendezvény helyszínére vezető úton táblák segítik a látogatók tájékozódását. A beérkező gépkocsikat a szervezők fogják a helyszínre beengedni. A parkolás ingyenes.

A rendezvény szervezője:
Bonyhádi Airsoft Sportegyesület

Elnök:

Főszervező: Hangyási Lajos

+36 30 662 6064

info@hosoknapja.hu

www.hosoknapja.hu

hosoknapjafesztival

A rendezvény helyszíne:
Bonyhád, Déli Vízmű területe

6-os számú főút, 159-es km kő

GPS koordináták:
46.28149666486219°
18.53236691261145°

Jelentkezés

Katonai hagyományőrzőknek

Tisztelettel meghívunk minden határainkon belül, illetve kívül működő katonai hagyományőrző egyesületet, csoportot, baráti társaságot, amelyek valamely történelmi kor katonai hagyományait őrzi és ápolja a honfoglaláskórtól napjainkig. Célunk, hogy találkozót biztosítsunk minden elhivatott katonai és népi hagyományőrzés iránt elkötelezettnek, hogy megismerhessék egymás tevékenységét és új barátokra leljenek. Elsősorban kötöttségek nélküli, kellemes kikapcsolódást kívánunk biztosítani minden résztvevőnek. További célunk, hogy a hagyományőrzők sokéves munkával és tanulással elsajátított tudását képesek legyenek átadni látogatóinknak, ezáltal olyan ismeretanyaggal gazdagítva őket, amelyek az elmúlt évtizedek történelem oktatásából kimaradtak. Méltán lehetünk büszkék őseinkre, ezért tennünk kell érte, hogy emléküket megőrizzük és átadjuk az utókor számára.

Civil, sport, szabadidő és kulturális egyesületek részére

Nagy tisztelettel meghívunk minden olyan szervezetet, akik részt kívánnak venni a Hősök Napja Fesztiválon. A rendezvényen lehetőséget biztosítunk minden jelentkezőnek, hogy tevékenységüket bemutassák, reklámozzák és kiállítások vagy bemutatók által a közönség figyelmét felhívják magukra, ezzel is növelve ismertségüket. Fesztiválunk látogatóinak zöme sport és történelemkedvelő ember, így új tagokat vagy támogatók toborozására is lehetőség nyílik.

Árusoknak

Szívesen látunk minden olyan árust, akik a magyarok vásárán részt kíván venni. A katonai hagyományőrzésen túl szeretnénk a hagyományos iparágak kévpiselőinek is teret biztosítani, ezért nagy szeretettel várjuk népi iparművészek, kézművesek vagy őstermelők jelentkezését. A rendezvény jellegéből adódóan viszont nem áll módunkban vendéglátós, cukorka, műanyag játék, lufiárus, ill. légvár, körhinta és ehhez hasonló üzemeltetőket fogadni.

Önkéntes segítőknek

Rendezvényünk növekedésével párhuzamosan egyre több segítő kézre van szükségünk. Várjuk azon hazaszerető és tettre kész fiatalokat, akik önkéntes részévtelükkel segítenék a rendezvény lebonyolítását. Amit kínálni tudunk: ingyenes belépés, ingyenes napi kétszeri étkezés, korlátlan szóda fogyasztás. Jelentkezni elérhetőségeink bármelyikén, vagy az alábbi űrlap kitöltésével lehet.
Kérjük, támogassa egyesületünket személyi jövedelemadója 1%-val!
Bonyhádi Airsoft Sportegyesület 7150 Bonyhád, Piac tér 3.
Adószám: 18868261-1-17  Bankszámla szám: 50300044-15100412

A rendezvény támogatói

Potápi Árpád János

Nemzetpolitikáért felelős államtitkár

Filóné Ferencz Ibolya

Bonyhád város polgármestere

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium

Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás

Auto Galaxy Kft.

Oil! benzinkút Bonyhád

Varró Sándor

Deér és Társa Bt.

Komplett Optika

Czékmány Autószerviz

Völgység-Hegyhát Metál Kft.

Pfeifer Csárda

Bekfi István

Dalos János

Bajócar

Fuji Foto Centrum

SW Fitness

Mezőföldvíz Kft.

G-Pont ételbár

Mészárszék Bonyhád

Termálfürdő Bonyhád

KNIPL Kft.

Kovács Szerszámbolt

Antritt Rádió Szekszárd

Fortuna Rádió

Sági Miklós

Ritt-Bull Car Kft.

Gumibolt Bonyhád

Ifj. Fazekas József

Grill Büfé

Kiss Attila

Anrofém Kft.

Ati Szervíz

Kávé Ház Bonyhád

Automeister AMGR

Support Security Kft.

Balogh Csaba

Babilon Ablak

Bonyhád TV

Keresi-Trans Kft.

Danobiána Borászat

Krausz József

Flott-Majdnem NON-Stop

Insoltech Kft.

Herbavit Kft.

TS Gastro Centrál Kft.

W-Protect Kft.

K-Plan Építő Kft.

Hungaropost Kft.

Bonyhád Város Önkormányzata

Bonycom Kft.

Bonyhád Városi Televízió

General-Insped Kft.

Bici International

Győrfi József

Szépség Futár Kft.

Bonymold Kft.

Dominó Kft.

Popp Benzinkút

Réder Virágüzlet

Radics Péter

Illés László fakereskedő

Sára Sándor

Hangulat bár

Schuller Zoltán

Tuti Taxi

Illés László autóvillamosság

Titkos Hely ex-presszó

Krähling József

Lorencz Beton Kft.

K-Cars autószervíz

Hímző Bt.

Szűcs Kft.

Kex Ezer és Társa Bt.

Horváth és Fia Kft.

Gróf Apponyi Pincészete

4-Vill-Szer Kft.

Kosztolányi Temetkezés

Antal Tető Kft.

Beréti Zsolt

Somogyi Árpád

Baumgartner Tüzép Kft.

Bogos Trans Kft.

Autó-Csibi Kft.

Völgységi Pályázati Információs Pont

Kajtár Áron

Mátyás Fakereskedő Kft.

Begfi István

Füleki Rudolf

Tempomat 2000 Kft.

DJV Agrárfarm Kft.

Metal-Work Kft.

Kelemen Család Majos

Plast 97 Bt.

Helf Balázs

Vörösmarty Mihály Művelődési Központ Bonyhád

Völgységsport Íjász és Horgász Szaküzlet

Schwabor Kft.

Window-Color Kft.

H-Workwear Kft.

Sthil Bolt Bonyhád

Völgység Glass Kft.

R-Design Bútor Kft.

Fischer Autó Serevice Kft.

Timberjack Kft.

Fer-Ti Trans Kft.

Metal Parts Expert Kft.

Biszak Ferenc

Holistic Trade Kft.

PSN Kft.

Kiss Kft.

Kiss Nándor

Varga Szilárd Családi Gazdasága

UV Print Kft.

Rajnai Gábor

Póth Viktor

Csikita Bt.

Dorn Róbert

Techno System Kft.

Dobondi Attila

Illés Péter

Niklós Tejtermék Depó Kft.

Pro-Saldo Kft.

Laudis Tattoo Stúdió

Herci étterem

Tevel Zrt.

Miklós Krisztián

Paksi János

Rádió Most

Kiss Csaba

Ati Tel

Windov Color Kft.

Szega Elektro Kft.

Galla Árpád

Perdi-Fa Kft.

Kedves Presszó

Vinogrape Kft.

Paksi Balázs

Bájer Péter

Palkó Ferenc gépi földmunka

Selyem Csaba

Erős Attila